Reisverslag Roemeniëcomité Bergentheim

In de periode van 18 tot 23 november 2011 hebben we als afgevaardigden van het Roemeniëcomité Bergentheim de dorpen bezocht waar we contacten mee onderhouden.

De contacten met Bürgezd en Kovesd bestaan al een jaar of 15 en met Egraspatak sinds 4 jaar. Het doel van deze jaarlijkse reis is het onderhouden van de contacten en om te zien hoe de voortgang is van de projecten die er gestart zijn. Vanwege de gezamenlijke projecten die er zijn door Nijverdal en Bergentheim in Nusfalau en Bürgezd is ons gevraagd om onze bevindingen aan jullie door te geven, met name over de projecten in Nusfalau.

Het valt op dat de infrastructuur in Nusfalau sterk verbeterd is de laatste jaren. De wegen zijn beter begaanbaar en er werd ook tijdens ons bezoek volop aan de "weg" gewerkt. Ook het maatschappelijk leven heeft een goede impuls gehad, door de sporthal die gebouwd is, het sportcentrum, het mortuarium en het mooie park dat aangelegd is.

Op de dag van ons bezoek, was de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis in volle gang. We zijn hier rondgeleid door de loco-burgemeester. Het is een modern en mooi gebouw geworden. 

Het schoolgebouw dat in aanbouw is, ziet er ook goed uit. Naar verwachting wordt dit midden volgend jaar in gebruik genomen. In het schoolgebouw wordt een keuken geïnstalleerd die mede gebruikt zal worden voor ons gezamenlijke "tafeltje dekje" project. Het doel van dit project is, om mensen in Bürgezd en Nusfalau die niet in staat zijn een warme maaltijd te maken, toch van een maaltijd te voorzien tegen een geringe vergoeding.

Het Groene Kruis project functioneert goed. De goederen worden in Nusfalau en Bürgezd uitgeleend. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Het is goed om te zien hoe dankbaar mensen zijn als ze weer mobiel zijn en met de andere hulp die ze op deze manier krijgen. Vanuit Bergentheim gaat er iedere winter een gesponsord transport naar Nusfalau en Bürgezd met hulpgoederen voor dit project. Dit transport bestaat uit onder andere rolstoelen, rollators, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen, medische hulpmiddelen, dekens, enzovoort. Al deze goederen worden gratis ter beschikking gesteld door particulieren en medische- en ouderenorganisaties. In februari 2012 zal er weer een transport vertrekken, waarschijnlijk twee volle bussen met aanhangers.

Als de wil om wat te bereiken aanwezig is bij de mensen in Roemenië, dan is er veel mogelijk. Dat is zichtbaar in de dorpen die we bezocht hebben. Als wij hen daarbij op een goede manier kunnen helpen, zal dat de mensen in Roemenië ten goede komen.

Namens Roemeniëcomité Bergentheim,
Gerrit ten Brinke.