REISVERSLAG  VAN VRIJDAG 3 TOT EN MET WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2010
DOOR JAN EN BETTY VOSSEBELT

Beste mensen,

In het voorjaar van 2010 werden wij benaderd door Wielent Zonnebeld met de vraag of wij gehoor wilden geven aan de oproep in het kerkblad "Kerkvenster" om mee te gaan naar Nusfalau in Roemenië ter gelegenheid van de opening van het uitvaartcentrum, dat met behulp van onder andere de stichting Nijverdal helpt Nusfalau gebouwd kon worden. Wielent vroeg ons omdat ik namens Thuiszorg Delden met enige regelmaat incontinentiemateriaal meebreng voor Nusfalau.
Na aanvankelijke aarzeling hebben wij ons over laten halen en daarvan hebben we in het geheel geen spijt gehad. We werden allemaal op vrijdag 3 september met zo'n dankbare blijdschap begroet, dat ik er behoorlijk emotioneel van werd. Vanwaar die dankbaarheid? Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven. En ik besefte dat wij die dankbaarheid niet verdienen.

Burgemeester Radu Maté, locoburgemeester Sándor Kartona, dominee Lukasc en enkele gastdames stonden ons al op te wachten met een heerlijke Roemeense maaltijd.

Het was voor de meesten van onze groep een emotioneel en blij weerzien. Na het dankgebed van dominee Lukasc werd iedereen naar hun gastadres gebracht. 

Zaterdagochtend werden wij allen door onze gastdames en gastheren naar het gemeentehuis gebracht voor het ontbijt. Vervolgens werden wij op een bijzondere manier getrakteerd op een heel mooie dag.

omgeving gemeentehuis: openbare waterbron in centrum Nusfalau

omgeving gemeentehuis: onverharde straat in centrum Nusfalau

's Morgens konden wij de stad Zalau en een Romeinse vesting Porolissum van 2000 jaar geleden bezichtigen.

stadscentrum Zalau

opgravingen Porolissum

Daarna kregen we een heerlijke goulashmaaltijd van de plaatselijke burgemeester aangeboden. 's Middags hebben we de prachtige botanische tuin in Jibou bezichtigd.

botanische tuin Jibou

's Avonds waren wij uitgenodigd door burgemeester Radu en zijn vrouw Mariane voor een maaltijd bij hun thuis. Daar werd namens de gemeente Hellendoorn een cadeau aangeboden.

Zondagochtend mocht dominee Jurjen van Dijken voorgaan in de dienst in de Reformatorische kerk van dominee Lukasc. Daarbij bood hij een boekje aan namens de PKN-kerk van Nijverdal.

Daarna gingen we samen met gemeenteleden van alle plaatselijke kerken naar het uitvaartcentrum voor de opening. Na alle speeches van de voorgangers van de kerken, dominee Van Dijken en voorzitter Wielent Zonnebeld van de stichting Nijverdal helpt Nusfalau, werd het uitvaartcentrum geopend. Dominee Jurjen van Dijken en burgemeester Radu Maté knipten samen een lint door.

Iedere voorganger kreeg een stukje lint mee als teken van verbondenheid van alle kerken uit Nusfalau. De stichting Nijverdal helpt Nusfalau gaf een beeld en een lijkbaar cadeau.

beeld "samenwerking"

Na de onthulling van de cadeaus van de stichting kon iedereen het uitvaartcentrum bezichtigen. Na de ceremonie was er voor alle genodigden een maaltijd, aangeboden door de gemeente Nusfalau. Ondertussen konden wij onze hernieuwde kennismaking met Zoly voortzetten.
Aan het eind van de middag werden wij naar het naburige dorp Boghiz gebracht, naar een dorpsfeest waar allerlei optredens waren. Er waren prachtige Hongaarse volksdansen, maar omdat ook hier de invloed van "het westen" is doorgedrongen, kon iedereen tevens genieten van zeer moderne professionele dansen.Na weer een maaltijd, nu van de plaatselijke burgemeester, was er ter afsluiting een groots vuurwerk.

Maandag, na het gezamenlijke ontbijt, bezochten wij onder begeleiding van burgemeester Radu Maté de nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis, de baptistenkerk en de Roemeens orthodoxe kerk. 

interieur roemeens orthodoxe kerk

Ook de molen met het groene kruis gebouw, een smederij en de praktijk van een huisarts werden bezocht.

's Middags stonden een school voor voortgezet praktijkonderwijs, de brandweerkazerne, een meubelfabriek, een palenkastokerij, een bedevaartsoort vlakbij Nusfalau, het Kultuurhuis en de kerk in Bürghez, een champignonkwekerij, een fabriek waar ze houten mandjes maakten en de voetbalvereniging van Nusfalau op het programma.

in dit gebouw zitten de praktijklokalen

Rond half elf die ochtend scheiden Adrie Zonnebeld en ik (Betty) zich af van de groep en werden we rondgeleid door Jutka, die de Groene Kruispost beheert. Zij liet ons eerst de werkwijze zien voor het uitlenen van hulpmiddelen. De uitleen wordt met medewerking van de huisartsen geregeld, zodat men alleen op voorschrift van de huisarts kan lenen. Eindelijk kon ik mij hier ook nuttig maken en heb Jutka uit kunnen leggen hoe alle verbandmiddelen gebruikt moeten worden. Schrijnend was het om te zien dat er zo weinig incontinentie- en verbandmateriaal voorradig was, terwijl er wel andere hulpmiddelen beschikbaar waren die momenteel nog overbodig zijn in Nusfalau. Tijdens het bezoek aan de apotheek bleek dat er ook hier een schrijnend tekort is aan medicijnen, maar ook dat verband- en incontinentiemateriaal niet verstrekt konden worden door geldgebrek. Daarna was er een kennismaking met dr. Kasa, één van de drie huisartsen in Nusfalau en een rondleiding door haar praktijk. Hierna hebben wij één van de patiënten van dr. Kasa bezocht, die ook regelmatig materiaal van het Groene Kruis nodig heeft. Adrie en ik waren zo onder de indruk en geëmotioneerd door de situatie daar dat we niet meer in staat waren andere patiënten te bezoeken. Wij sloten ons 's middags weer aan bij de groep voor de verdere rondleiding. En eerlijk is eerlijk, Radu Maté en Sándor Kartona mogen maar wat trots zijn op alle projecten die onder hun aansturing in hun dorp gerealiseerd zijn. 's Avonds mocht de groep genieten van de gastvrijheid van locoburgemeester Kartona en zijn vrouw. Jan en ik gingen, na een hartelijke uitnodiging, eten bij Zolly en Csilla. Daar hebben wij ook Zoly's broer Mihaly en zijn vrouw Andrea ontmoet. Wat hebben wij genoten van hun gastvrijheid en liefde!

Dinsdag leidde de locoburgemeester ons rond en bezochten we de lagere school van Nusfalau, de sporthal, het vervallen kasteel Banffy, het toekomstige dorpsmuseum, de peuterspeelzaal, de bibliotheek, een bakkerij, het nieuwe afvalsorteercentrum en een Romadorp. Een volk waarin wij ons echt moeten verdiepen om hen te kunnen begrijpen.

's Middags werd ons als afsluiting van het bezoek aan Nusfalau een barbecue aangeboden in het prachtige vakantiehuis van de gezamenlijke Reformatorische kerken midden in het bos. 

campinghuis

Vers gebakken Hongaars zoet brood en verse op het houtvuur gebakken forel. Om je vingers er bij af te likken!

een pannetje soep

Woensdagochtend vroeg, na het ontbijt, namen wij onder tranen afscheid van elkaar. Maar met bijzonder goede herinneringen, hernieuwde vriendschappen en goede voornemens om de bewoners en vooral de chronisch zieken en ouderen uit Nusfalau verder te willen helpen in hun nood!
Onze hoofden tollen van ideeën, maar nu nog het materiaal: 
Wie heeft er nog een goede (elektrische) naaimachine, stoffen en garen?
Wie kan ons helpen aan meer incontinentiemateriaal, katheters, kathetersetjes, verbandmiddelen et cetera?

Met vriendelijke groet, ook namens de inwoners van Nusfalau,
Jan en Betty Vossebelt.