Nusfalau

Stichting Nijverdal helpt Nusfalau

Home

Nieuws

Nusfalau

RoemeniŽ

Projecten

Reisverslagen

Oproepen

Contact

ANBI

AVG

Oproepen

Donateurs gezocht
Om de hulp te kunnen blijven uitbouwen en de inwoners van Nusfalau de mogelijkheid te bieden hun ontwikkeling voort te zetten, is behalve maatschappelijk draagvlak ook een gezonde financiŽle basis nodig. Hiervoor zoeken wij donateurs, bedrijven en particulieren, die regelmatig willen een financieel steentje willen bijdragen. Voor minimaal € 25,- per jaar bent u don
ateur van onze stichting en kan basishulpverlening plaatsvinden. U ontvangt dan ook regelmatig onze (digitale) nieuwsbrief. Klik hier voor een machtigingsformulier.
Overigens is de stichting Nijverdal helpt Nusfalau door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een instelling zoals bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Successiewet. Hierdoor zijn giften, erfenissen en legaten ten bate van de stichting voor een belangrijk deel belastingvrij. Wilt u meer informatie of wilt u donateur worden, neem dan contact op met Dick Harting (
06-49960221 of mail).

Vrijwilligers gezocht
Onze projecten kosten tijd, energie en mankracht. Daarom zijn we altijd o ziek naar mensen die ons willen helpen.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Wielent Zonnebeld (0548-612513 of mail). 

Inzameling oud ijzer
Bij Groenrijk Zonnebeld aan de Boomcateweg 92 staat een
container voor oud ijzer, waarin u tijdens de  openingstijden oud ijzer kunt deponeren. Lukt het niet om het zelf te brengen, dan kunt u contact opnemen met Wielent Zonnebeld (0548-612513 of mail) en dan halen wij het bij u op. Uiteraard is de opbrengst voor Nusfalau.

Inzameling incontinentiemateriaal en verzorgingsmiddelen
Voor onze Groene Kruisposten zijn wij voortdurend op zoek naar incontinentiemateriaal,
katheters, kathetersetjes, verbandmiddelen, verzorgingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld lakens en dekens of ander materiaal. Kunt u hierin iets voor ons betekenen, neem dan contact op met Erzsike Zonnebeld (0548-612513 of mail).

Inzameling diverse goederen
Neem hiervoor contact op met Wielent Zonnebeld (0548-612513 of mail).