IMPRESSIE FEEST 800 JARIG BESTAAN NUSFALAU 14, 15 EN 16 JUNI 2013

Het 800-jarig jubileum heeft de lokale bevolking gevierd met twee dagen uitbundig feest. In het feestelijke programma was ruimte voor cultuur, onderwijs en amusement.

Zaterdag 15 juni 2013 heeft de opening van de kleuterschool plaatsgevonden waar ook een soort kinderdagverblijf wordt gerealiseerd zodat de jonge moeders ook makkelijker aan het werk kunnen. De kinderen krijgen op school ook een warme maaltijd. Verder is het de bedoeling dat ouderen en zieken ook gebruik van de schoolkeuken kunnen maken. Tegen betaling kunnen ze hier een maaltijd bestellen, die dan thuis wordt bezorgd. De kleuters en de scholieren hebben de opening feestelijker gemaakt met verschillende zang- en dansoptredens.

‘s Middags hebben verschillende groepen uit de zustergemeentes hun bijdrage geleverd aan het culturele programma.

Zondag 16 juni waren er officiële toespraken van burgemeester Radu Mate en organisator Sándor Katona Farnas. De historie van het dorp werd gepresenteerd door lerares Viola Farnas. Daarnaast waren er verschillende gastsprekers. Voorafgaand aan de toespraken heeft het orkest van de Baptistengemeente de Roemeense, Hongaarse en Europese volksliederen gespeeld.

Daarna werd het natuursteenmonument in de tuin van het gemeentehuis onthuld door burgemeester Radu Mate en ds. László Fazakas, de Nusfalause dichter, die voor deze gelegenheid een heel mooi gedicht heeft geschreven. Het monument is een blijvende herinnering aan deze dagen, waarmee het dorp laat zien dat het verleden minstens zo belangrijk is om te bewaren dan de huidige en toekomstige waarden.

Daarna waren er verschillende sprekers. Een hele mooie gedachte van Sándor Katona Farnas was: “Een gemeenschap moet zelf zijn problemen oplossen, samen zoeken naar de beste methoden en door menselijkheid de gemeenschappelijke doelen dienen.”

Er was ook een delegatie van verschillende zustergemeentes uit Hongarije, Slowakije, Roemenie en Nederland. In verschillende toespraken was te horen dat Nusfalau gedurende de laatste vier jaar een hele grote sprong heeft gemaakt in zijn ontwikkeling. Daarvoor werd dank uitgesproken onder andere aan de huidige burgemeester Radu Mate. Volgens de afgevaardigde van de provincie kan Nusfalau blij zijn met zo’n burgemeester, want hij weet de weg wel te vinden als het om zijn dorp gaat.

Ook werden er verschillende mensen in zonnetje gezet. Zo kregen 19 echtparen een oorkonde vanwege het feit dat ze meer dan 50 jaar getrouwd zijn.

De ontwikkeling in het laatste jaren zijn goed te zien in het dorp, niet alleen door het bruisend culturele leven, maar ook in het bedrijfsleven en de infrastructuur. Alle sprekers wensten Nusfalau nog minstens 800 jaar toekomst, wat helemaal niet onvoorstelbaar is als ze ook in de toekomst net als in verleden een goede samenwerking met de mensen hebben.

Na deze officiële woorden werd het zondagmiddagprogramma weer wat losser. Er was een reünie van de geëmigreerden, verschillende toneel, dans- en zangoptredens van de plaatselijke jeugd. En ook waren er verschillende exposities te zien. Zo liet de heer Katona trots aan de mensen de foto’s zien die ze in Nederland hadden gemaakt tijdens hun bezoek in Nijverdal. Het is wel opmerkelijk dat ze in Nusfalau iets gedaan hebben met de ervaringen die ze in Nederland opgedaan hebben.