Nusfalau

Stichting Nijverdal helpt Nusfalau

Home

Nieuws

Nusfalau

RoemeniŽ

Projecten

Reisverslagen

Oproepen

Contact

ANBI

AVG

ANBI

De stichting Nijverdal helpt Nusfalau is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een instelling zoals bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Successiewet. Hierdoor zijn giften, erfenissen en legaten ten bate van de stichting voor een belangrijk deel belastingvrij.

De belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan ANBI's met als doel het vertrouwen van het publiek in ANBI's te bevorderen. 

 • Naam: Stichting Nijverdal helpt Nusfalau.
 • RSIN/Fiscaal nummer: 816039094.
 • Contactgegevens:  secretariaat: P. de Gooijer, Noetselerweg 33,
  7441 CA Nijverdal, 06-53940864
  of mail.
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Wielent Zonnebeld (0548-612513 of mail)
  Secretaris: Piet de Gooijer (06-53940864 of mail)
  Penningmeester: Dick Harting (06-49960221 of mail)
  Het bestuur wordt bijgestaan door twee vrijwilligers, namelijk Natasja de Gooijer en Hans Schotman.


 • De stichting voldoet aan de eis van de belastingdienst dat zij zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen belang.
 • De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting zijn betrokken voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders van de stichting mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is daarom sprake van een gescheiden vermogen.
 • De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting. Daarom is het eigen vermogen beperkt.
 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en besteding.
 • Klik hier voor ons beleidsplan.
 • Het beloningsbeleid: de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben ze recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • De doelstelling: de stichting spant zich in om de bevolking van Nusfalau en van een aantal Roemeense dorpen rond Nusfalau te helpen hun economische en sociale ontwikkeling ter hand te nemen. In de notariŽle akte en het uittreksel van de Kamer van Koophandel is het als volgt omschreven: het verlenen van humanitaire- en materiŽle hulp op christelijke grondslag aan diverse groepen uit de Roemeense samenleving.
 • Op onze website, bij het onderdeel projecten, kunt u zien op welke gebieden wij hulp verlenen.
 • De financiŽle verantwoording: klik hier voor de jaarrekening 2019.